jatuh love

pemilik blog:

blog bakal guru Bahasa Melayu a.k.a. Cikgu Che

sahabat alam maya

Wednesday, March 16, 2011

BETUL KE???


Situasi 12: Gambar di atas menunjukkan kesalahan penggunaan kata sendi nama ‘ke’. Menurut Tatabahasa Dewan, kata sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat arah yang dituju. Sepatutnya, pada papan tanda ini, penggunaan kata sendi nama di adalah lebih relevan, contohnya:

Pelawat dikehendaki melapor diri di pos pengawal

Kata sendi nama di lebih sesuai digunakan kerana kata sendi nama ini digunakan khusus di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat.

No comments:

Post a Comment