jatuh love

pemilik blog:

blog bakal guru Bahasa Melayu a.k.a. Cikgu Che

sahabat alam maya

Wednesday, March 16, 2011

KE LAGI…


Situasi 13: Terdapat beberapa lagi kesalahan penggunaan kata sendi nama ke. Kali ini boleh dilihat dalam buku Tatabahasa Dewan m/s 267. Kata sendi nama ke dikatakan tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia atau binatang. Contoh ayat yang menunjukkan kesalahan ini ialah:

Berita itu hanya sampai ke pihak polis semalam.

Sepatutnya: Berita itu hanya sampai kepada pihak polis semalam.

Tolong berikan buku ini ke Mizam.

Sepatutnya: Tolong berikan buku ini kepada Mizam.

Contoh-contoh kesalahan penggunaan kata sendi nama ke ini boleh dirujuk melalui Tatabahasa Dewan edisi ketiga (m/s 267).

No comments:

Post a Comment